Maarif Europe

Vizyonumuz

Maarif Europe’un önceliği, insanların eğitim almalarını sağlamak, barış içinde bir arada yaşayabilmek için bilgiyi, deneyimi ve gelişimi kullanmalarını teşvik etmektir. Maarif Europe olarak amacımız, hayatlarını aktif olarak şekillendirmeleri için çocukları ve gençleri programlarımızla desteklemek, erken yaşlardan itibaren eğitim, öğrenim veya iş hayatıyla ilgili tüm aşamalarda onların yanında olmaktır. Kendimize güçlü yönleri teşvik etme, eşit fırsatlar geliştirme ve topluma aktif katılım sağlama görevlerini belirledik. Güçlü bir iletişim ağına bağlı olarak bütüncül bir şekilde, eşit şartlarda, anlayış, saygı ve takdir duygusuyla çalışıyoruz.

Awesome Image
Awesome Image

Logomuz

Card image cap

Logomuz kilimin temel motifini temsil etmektedir. Anadolu kilimi, geçmiş uygarlıkların ve kültürlerin bir arada varoluşunun köklü ve anlamlı bir kaydıdır. Kilim, Anadolu tarihinin asırlık izlerini taşır. Tezgâhta düğüm düğüm, özenle dokunmuş olması farklı kültürlerin ve insanların bir araya gelişini, çeşitliliği simgeler.

Logonun dikkat çekici köşeleri, merkezdeki bilgi düğümüne bağlı olan vizyonumuzu simgeler. Köşeler aynı zamanda ismimizin ilk harfini sembolize etmektedir.

Maarif Ne Demek?

Card image cap

Eski Türk dilinde „maarif“ terimi, bir kişinin bilgi, içgörü ve keşif yoluyla elde ettiği öz imajını tanımlar. Maarif, kimlik oluşturma sürecidir ve aynı zamanda eğitimini tamamlamış ve meslek sahibi kişiler için bir sıfat olarak da kullanılmıştır.

Öğrenerek, başkalarına karşı saygı ve itibar göstererek bir kimlik oluşturma sürecini ifade ettiği için, bilgiye açıklık gösterdiği için bu terimi özellikle etkileyici buluyoruz. Heyecan verici bir meydan okuma 🙂

Maarif Europe

Değerler ve İlkeler

Güven

İş birliği

Şeffaflık

Kalite & Yetkinlik

Birlik

Feraset

Bireysellik

Topluma Katılım

Bilgi Değişimi

Eğitim

Olgunluk

Rehberlik

Awesome Image
Awesome Image

Madde 26

Herkes Eğitim Hakkına Sahiptir

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 183. Genel Oturum, 10 Aralık 1948

Dünya genelinde 160 ülkenin taahhüt ettiği niyet beyanının harika olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar için sadece temel eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması değil, hiçbir çocuğun ayrımcılığa uğramaması da son derece önemlidir. Toplumumuzdaki eğitim eşitsizliğinin sonuçları insanlık ve onun varoluşu için hayatidir. Bu yüzden her bireyde mündemiç olan ve meslek veya eğitim hayatında uzmanlaşana kadar ona eşlik eden yeteneklere değer vermekteyiz.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (1948) 26. maddesi aşağıda bulunmaktadır:

„1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

2. Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

3. Anneler-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.“

Awesome Image
Awesome Image

Awesome Image

Ekibimiz

Yakında…